Witamy w FedEx

WY?LIJ PRZESY?K? MI?DZYNARODOW?
?LED? PRZESY?K?
Tracking or Door Tag #
01
02
03
WY?LIJ PRZESY?K? KRAJOW?
Kod pocztowy lub miejscowo?? -->

Wi?cej mo?liwo?ci

FedEx oferuje niezawodne rozwi?zania w zakresie dor?czania przesy?ek
krajowych i mi?dzynarodowych, zarówno dla przesy?ek ci??kich oraz lekkich jak równie? ekspresowych czy standardowych .

Rozpocznij wysy?k?

Otwórz konto FedEx

FedEx oferuje szeroki zakres us?ug zapewniaj?cych realizacj? potrzeb zwi?zanych z nadawaniem i odbieraniem przesy?ek z ponad 220 krajów i terytoriów na ca?ym ?wiecie.

Fina? UEFA w Baku

Co za wieczór dla Chelsea FC!

Congrats to the winners who raised the UEFA Europa League trophy after the fantastic Final in Baku on May 29th, 2019.

FedEx Express i TNT

FedEx Express i TNT

FedEx Express i TNT jednocz? si?y, aby przedstawi? Ci nowe mo?liwo?ci, zaoferowa? jeszcze lepsze us?ugi i najwy?szej jako?ci wsparcie. Integracja najwi?kszej sieci po??czeń lotniczych i sieci europejskich po??czeń drogowych zajmie nam troch? czasu, jednak ju? poczynili?my znacz?ce post?py.